Zondag 26 november hebben de Heren van Oudorp weer een prachtige middag met de bewoners van Zorgcentrum Oldeburgh in Oudorp gehad.

Zo hebben de elf Heren de bewoners heerlijk mogen verwennen met een gezellige Bingo met volop prijzen, hapjes, gezelligheid, lol en lekker zingen.

Daarnaast is aan Bea Bok (teamleider activiteitenbegeleiding/ vrijwilligers van de Oldeburgh) een cheque van € 1.500 overhandigd voor de aanschaf van een Tovertafel. Met deze Tovertafel worden mensen met dementie, door middel van speelse interactieve lichtprojecties, gestimuleerd tot meer beweging en sociale interactie.

We kunnen, samen met bewoners en medewerkers van het Zorgcentrum Oldeburgh, terugkijken op een heel mooi dankbaar evenement.

Graag willen we slagerij Heinis bedanken voor de sponsoring van de heerlijke worsten die gretig aftrek vonden en bloemist Art & Flowers voor de mooie kerststukjes.

Wij kijken nu alweer uit naar volgend jaar en hopen dat iedereen er weer bij kan zijn om deze mooie jaarlijkse traditie verder voortzetten!!