De Oranje Vrienden Oudorp, voorheen bekend als de Oranje Vereniging Oudorp, heeft als doelstelling het jaarlijks organiseren van festiviteiten rondom de verjaardagen van het Huis van Oranje en het organiseren van overige festiviteiten en activiteiten. Dit alles met als doel om de gemeenschapszin in Oudorp te vergroten. Lange tijd zijn door de OVO de kermis in Oudorp en de festiviteiten rondom Koninginnedag georganiseerd. In 2012 is er voor het eerst een decembermarkt georganiseerd. Dit bleek een jaar later een groot succes, een nieuwe traditie was geboren. In 2013 heeft de troonswisseling plaatsgevonden. Voor de eerste viering van Koningsdag, is er in Oudorp door de OVO een Koningsboom gepland. In 2015 is de organisatie van de kermis met behulp van de OVO overgedragen aan de kermisexploitanten zelf. Hiermee is de kermis in Oudorp bewaard gebleven. Momenteel organiseert de OVO de Koningsdag en de decembermarkt.