Het Respijthuis is een particulier initiatief van twee verpleegkundigen die door hun werk veel in aanraking kwamen met mantelzorg. Ruim 65 vrijwilligers en twee coördinatoren zorgen ervoor dat mensen met een chronische ziekte en/of aandoening de mantelzorg ontvangen die ze nodig hebben als hun eigen mantelzorgers even op adem komen. Het Respijthuis is 24 uur per dag afhankelijk van vrijwilligers en elk steuntje in de rug is dan ook zeer welkom.