De Kleine Ark

De Kleine Ark specialiseert zich in ‘Wonen, Werken, Leren, Leven’ voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Als kleine werk- en leefgemeenschap biedt De Kleine Ark:

  • een warme en hartelijke leef- en werksfeer;
  • enthousiaste en deskundige medewerkers;
  • diverse werkplaatsen voor bewoners en deelnemers;
  • educatieve, sportieve en creatieve ontwikkelingsmogelijkheden;
  • orthopedagogische- en therapeutische ondersteuning

Kleine Ark is een organisatie met een eigen visie op zorg. Ontwikkeling, flexibiliteit en begrip vormen de basis. Ouders zijn sterk betrokken bij de zorg van hun kind en geven mede vorm aan het beleid van de organisatie. Wij putten onze inspiratie onder meer uit de antroposofie; een ritmisch dagprogramma, dagopening, weeksluiting en jaarfeesten geven het leven een duidelijke structuur. De deskundigheid van onze teams wordt versterkt door therapeutische- en orthopedagogische ondersteuning zoals b.v. muziektherapie en logopedie. Doordat wij klein zijn en klein willen blijven, kunnen we direct en adequaat reageren op de ontwikkeling in de zorgvraag van onze bewoners. Tegelijkertijd kunnen we snel inspelen op de veranderingen in de zorg, zoals de WLZ (wet langdurige zorg) en WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).